Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Konteringsnyheder 2012

Nyhederne om den digitale budget- og konteringsvejledning fortæller bl.a. om opdateringer af kontoplanen.

Antal helårspersoner der indgår i opgørelsen af rådighedsbeløbet

Der er offentliggjort en ny oversigt med opgørelse af antal helårspersoner. Der er desværre endnu ingen opdatering af antallet af helårspersoner i 6 ugers selvvalgt uddannelse (18. december 2012).

Antal helårspersoner der indgår i opgørelsen af rådighedsbeløbet

Der er nu offentliggjort en ny oversigt med opgørelse af antal helårspersoner (12. oktober 2012).

Nyt spørgsmål-svar om jobrotation

Under ofte stillede spørgsmålet er der tilføjet et spørgsmål om, hvordan udgifter og indtægter registreres i forbindelse med gennemførelse af jobrotationsprojekter i kommunen uden at servicerammen belastes? (11. september 2012)

Antal helårspersoner der indgår i opgørelsen af rådighedsbeløbet

Vi har desværre opdaget, at der har været fejl i opgørelsen af antal helårspersoner og har derfor fjernet oversigten. Vi ved, at det bl.a. drejer sig om ledighedsydelse. Vi lægger en ny opgørelse på, så snart vi har rettet fejlen (6. september 2012).

Antal helårspersoner der indgår i opgørelsen af rådighedsbeløbet

Med en vis forsinkelse er der endelig offentliggjort en kommunefordelt opgørelse over antal helårspersoner i 2012, der indgår i opgørelsen af rådighedsbeløbet (14. juni 2012)

Nyt spørgsmål ved ofte stillede spørgsmål

Der er tilføjet et spørgsmål om retningslinier ved mellemkommunale refusioner ved driftsudgifter til aktivering (13. juni 2012)

Rådighedsbeløb 2011

Der er sket en præcisering vedr. opgørelsen af antal helårspersoner på sygedagpenge. Der gøres opmærksom på, at såfremt der tages udgangspunkt i en opgørelse af konteringsmåneder, skal der foretages en opregning til helårspersoner – som foretages ud fra en opgørelse af varigheden af kommunens sygedagpengeforløb (31. maj 2012).

Konteringsregler

5.46.60 Tilbud til udlændinge er blevet tilføjet (30. maj 2012)

Ofte stillede spørgsmål

Der er tilføjet et spørgsmål og svar om problematikken med at fuldtidsforsikrede dagpengemodtagere i løntilskud i 2012 skal have løn for 38 timer ugentligt, mens de kun skal arbejde 37 timer. (25. maj 2012)

Konteringsregler

Konteringsreglerne er blevet opdateret. Ændringerne kan ses under orientering om ændringer. (24. maj 2012)

Ofte stillede spørgsmål

Der er tilføjet et spørgsmål og svar på, hvornår der skal foretages personbogføring (22. maj 2012)

Antal helårspersoner for sygedagpengemodtagere til opgørelsen af rådighedsbeløb

Såfremt det alligevel er teknisk muligt for kommunen via eget IT-system/egne data at opgøre antallet af helårspersoner på konteringsmåneder på de grupperinger på funktion 5.57.71 Sygedagpenge, der er anført i vejledningen, kan  kommunen lægge en sådan opgørelse til grund for beregningen af rådighedsbeløbet, hvis opgørelsen i øvrigt kan godkendes af den kommunale revision. (23. februar 2012)

Opgørelse af bruttoledigheden for 2011

Der er nu lagt en fastlåst opgørelse af antal helårspersoner til opgørelsen af rådighedsbeløbet i 2011 (22. februar 2012

Behandling af de kommunale revisionsberetninger

Der er tilføjet et afsnit om, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen behandler kommunale revisionsberetninger, herunder ofte stillede spørgsmål. Læs mere under behandling af kommunale revisionsberetninger (21. februar 2012)

Opdatering af opgørelse af bruttoledigheden

Der er nu lagt en opdateret udgave af antal helårspersoner til opgørelsen af rådighedsbeløbet i 2011 på (31. januar 2012)

Opgørelse af bruttoledigheden

Der er pt fejl i den opgørelse over bruttoledigheden, som findes under opgørelse af rådighedsbeløbet for 2011. Vi arbejder på at få det rettet hurtigst muligt (4. januar 2012)

Sidst opdateret 24. jun 2016