Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Brobygningsforløb hjælper unge i uddannelse

Ny evaluering af videnpiloten Brobygning til Uddannelse viser, at brobygningsforløb hjælper unge i uddannelse

16. feb 2016
En ny, forskningsbaseret evaluering viser, at brobygning er en effektiv indsats til at hjælpe unge til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse.

I 2012 igangsatte Undervisningsministeriet  og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den store videnspilot Brobygning til Uddannelse. Formålet var at afklare og motivere unge uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år til at påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse via brobygningsforløb på en erhvervsskole.

Nu er brobygningsforløbene evalueret endeligt af Center for Ungdomsforskning. Evalueringen viser bl.a., at unge bliver afklaret og motiveret omkring uddannelsesvalg, at de i højere grad gennemfører grundforløb på en erhvervsuddannelse efter brobygningsforløb end andre unge, og at de efterfølgende også i højere grad har påbegyndt hovedforløb på en erhvervsuddannelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Undervisningsministeriet inviterer derfor til en konference, hvor evalueringens forfattere præsenterer de vigtigste resultater. Desuden deltager beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby  med hvert deres oplæg.

Læs evalueringen af Brobygning til Uddannelse

Læs mere om konferencen, og tilmeld dig