Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ny pulje skal gøre arbejdet med jobrettede samtaler mere målrettet

Jobrettet samtale bølge 2 giver mulighed for mere målrettede jobrettede samtaler med kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige med særlige udfordringer.

23. sep 2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbyder en ny pulje til Jobrettet samtale bølge 2. Formålet med puljen er at klæde jobkonsulenterne på til at føre mere jobrettede samtaler med jobparate kontanthjælpsmodtagere og med forsikrede ledige, isærledige med særlige udfordringer. Formålet er også at skabe sammenhæng mellem brugen af IT i jobcentret og reformens fokus på en jobrettet indsats og samtaleform.

Projektet har fokus på at implementere tre kerneelementer blandt jobkonsulenterne:

  • Brug af digitale værktøjer (Selvbooking og Joblog) med henblik på, at de ledige i højere grad tager ejerskab for egen indsats
  • Viden  om arbejdsmarkedet, så jobkonsulenten kan give de ledige en vejledning, der er mere målrettet i forhold til deres jobsøgningsstrategi
  • Samtaleteknikker, hvor den ledige oplever at få kvalificeret vejleding, øget indflydelse og ejerskab.

De tre elementer i den jobrettede samtale skal skabe en højere grad af progression mod arbejdsmarkedet i de lediges forløb. Desuden er målet, at de ledige oplever at få en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, som kan hjælpe den enkelte til varig beskæftigelse.

Der kan søges om støtte til løn til projektleder og lokal kompetenceudvikling. Derudover får alle de deltagende projekter løbende processtøtte og faglig opkvalificering. Processtøtten skal sikre, at kommunerne kommer godt i gang, har kontinuerlig fremdrift i implementeringen af den virksomhedsrettede indsats, samt at indsatsen bliver forankret efter endt projektperiode.

Læs mere om puljen Jobrettet samtale bølge 2