Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ny vejledning om løntilskud hos private og offentlige virksomheder

Vejledning en om løntilskud er opdateret og udvidet med bl.a. et afsnit om indsatsen til kontantydelsesmodtagere.

4. jan 2017

Der er pr. 17. dec. 2016 offentliggjort en ny vejledning om løntilskud. Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret i en privat eller offentlig virksomhed.

Den nye vejledning er opdateret og justeret på følgende områder:

  • Der er indsat nyt punkt 3.3.2.om indsatsen til kontantydelsesmodtagere.
  • Der er i punkt 4.3. indsat vejledning om bortfald og nedsættelse af personens ydelse i ansættelsesperioden.
  • Der er indsat et nyt punkt 4.4. om indsatsen i den forlængede dagpengeperiode.
  • Der er indsat nyt punkt 5.5. om konfliktramt arbejde.
  • Der er indsat nyt punkt 10.2., der vejleder om ordinær ansættelse sideløbende med ansættelse med løntilskud.

Endvidere udgår punktet om indsatsen for personer omfattet af uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, idet reglerne herom er ophævet.

Alle henvisninger til bestemmelser i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats er tilrettet, og alle eksempler er justeret i overensstemmelse med gældende satser for ydelse, timeløn mv.

Læs mere i vejledning om løntilskud (nyt vindue)