Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Regeringens svar på anbefalinger fra Implementeringsrådet

Regeringen har netop svaret på ni anbefalinger fra Implementeringsrådet om at igangsætte tidlig interessevaretagelse i Bruxelles.

14. feb 2017

Regeringen vil følge fire af rådets anbefalinger.  Bl.a. vil regeringen iværksætte tidlig interessevaretagelse med henblik på at styrke princippet om gensidig anerkendelse af produkter på tværs af EU. Regeringen vil ligeledes arbejde for at sikre Danmark indflydelse på den kommende europæiske forsvarshandlingsplan, som primært berører virksomheder indenfor forsvarsindustrien.

Fire anbefalinger vil indgå i det arbejde, som regeringen allerede er i gang med. Det gælder bl.a. rådets anbefalinger om at arbejde for en fælles digital portal med inspiration fra det danske Indre Markedscenter og at styrke SOLVIT-systemet, hvor europæiske virksomheder og borgere kan få behandlet klagesager.

Endelig vil regeringens Implementeringsudvalg drøfte anbefalingen om ni danske forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler på et kommende møde.

Derudover har regeringen sendt en opfølgning på nabotjek af barrierer for Danmark som stærk maritim flagstat, der blev anbefalet af Implementeringsrådet i marts 2016. Nabotjekket viser, at Danmark har 33 særkrav for danske skibe. Erhvervsministeriet har allerede fjernet fire krav, og nabotjekket vil blive brugt aktivt til at justere eller fjerne de resterende særkrav, så de kommer på niveau med internationale konventioner.

Næste møde i Implementeringsrådet afholdes tirsdag den 14. marts 2017.

Download brev til Paul Mollerup (pdf) (nyt vindue) 

Download brevet om opfølgning på søfartsområdet (pdf) (nyt vindue)

Kontaktperson:

Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.

Læs mere om Implementeringsrådet