Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Implementeringsrådet sender 12 anbefalinger til regeringen

Implementeringsrådet har netop sendt 12 anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne skal mindske overimplementering og sikre mere erhvervsvenlige EU-regler i Danmark.

30. mar 2017

12 anbefalinger er netop sendt fra Implementeringsrådet til regeringen.

I fem af anbefalingerne opfordrer rådet regeringen til at foretage nabotjek af, om  visse EU-regler er implementeret mere erhvervsvenligt i andre lande. Bl.a. anbefaler rådet, at de danske regler for bankgebyrer ved grænseoverskridende betalinger i euro sammenlignes med reglerne i Sverige, Tyskland og Rumænien, fordi de danske bankgebyrer er langt højere end i disse lande. Rådet anbefaler også, at regeringen sammenligner de danske regler for godkendelse af passagerskibe med de svenske og tyske regler. I disse lande er farvandene og vejrforholdene de samme som i Danmark, men reglerne er mindre restriktive.

I fire af anbefalingerne opfordrer rådet regeringen til, så tidligt som muligt at gøre en særlig indsats for at varetage danske hensyn, når der bliver udformet nye regler  i EU. Bl.a. mener rådet, at regeringen skal arbejde for en styrket markedsovervågning af produkter, når forordningen om kravene til  markedsovervågning af produkter skal revideres. Rådet opfordrer desuden til, at revisionen ikke medfører, at virksomheder pålægges urimelige økonomiske eller administrative byrder i den forbindelse.

Tre anbefalinger skal sikre, at nye EU-regler implementeres effektivt i dansk lovgivning. Her foreslår Implementeringsrådet bl.a., at der i forbindelse med implementering af EU-regler om forsikringsdistribution sikres en bevarelse af det danske provisionsforbud for uvildige forsikringsmæglere.

Næste møde i Implementeringsrådet afholdes tirsdag den 6. juni 2017.

Download anbefalingerne fra Implementeringsrådet (pdf) (nyt vindue)

Kontakt: Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.

Læs mere om Implementeringsrådet