Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Lovforslag om trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område er vedtaget

Folketinget har vedtaget Lovforslag L 97 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

1. mar 2017

Folketinget har ved tredjebehandling den 9. februar 2017 vedtaget lovforslag L 97 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Loven udmønter Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse.

Loven træder i kraft den 1. marts 2017.

Læs nyheden om vedtagelsen af lovforslaget på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Læs loven på retsinformations hjemmeside (nyt vindue)

Der er den 21. februar 2017 udsendt orienteringsbrev til alle jobcentre og a-kasser m.fl. om lovens vedtagelse. Læs orienteringsbrevet her:

Download Orientering om regler om Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse (pdf) (nyt vindue)