Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Midlertidige jobpræmieordninger i Danmark er evalueret

De to tidligere jobpræmieordninger i Danmark har ikke fået flere langtidsledige i job. Det viser KORA’s evaluering for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17. mar 2017

En jobpræmie er en skattefri præmie, som udbetales til ledige, der finder beskæftigelse. En økonomisk gevinst på fire pct. af lønindkomsten eller op til 600 kr. per måned har imidlertid ikke fået flere langtidsledige i beskæftigelse, viser evalueringen af de to tidligere danske ordninger.

I internationale sammenhænge peger litteraturen dog relativt entydigt på, at økonomiske incitamenter betyder, at ledige hurtigere kommer i beskæftigelse. Effekterne afhænger af omstændighederne i de enkelte lande, og hvordan de enkelte ordninger er skruet sammen.

Som forklaringer på, hvorfor de to danske ordninger ikke har virket, har KORA bl.a. peget på, at præmiesummen er midlertidig og ganske begrænset sammenlignet med de samlede kompensationer i det danske system. KORA peger også på, at de danske forsøg er gennemført i en periode med få jobåbninger. Endelig kan der være en del af deltagerne, som ikke evner at reagere på det økonomiske incitament i forhold til de krav, som det danske arbejdsmarked stiller.

Download Jobpræmiers effekt på langtidslediges beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)