Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Nyt projekt kombinerer jobfokus og social støtte til udsatte ledige

Jobcenter og socialforvaltning skal i et nyt projekt samarbejde om en integreret og intensiv indsats for udsatte borgere, der er ledige.

13. mar 2017

I et nyt projekt skal jobcenter og socialforvaltning kombinere jobfokus og socialfaglig støtte i et samarbejde om en integreret og intensiv indsats for ledige, udsatte borgere. Projektet ’Social støtte i overgang til og fastholdelse af job’ gennemføres i samarbejde med Socialstyrelsen.

Formålet med projektet er at afprøve en integreret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats, som skal støtte borgeren i overgangen til job. Initiativet bygger på viden fra både det sociale område og beskæftigelsesområdet.

I projektet lægges der vægt på, at socialforvaltningen og jobcenteret fra dag ét indgår et forpligtende samarbejde om en sammenhængende indsats i et helhedsorienteret, intensivt og tidsafgrænset forløb for borgeren. Opgaven skal løses i et samarbejde mellem den gennemgående støtteperson, borgerens sagsbehandlere og en jobcentermedarbejder med kendskab til de lokale virksomheder.

Den sociale indsats til borgeren gives i kombination med et virksomhedsrettet forløb og kører i tre parallelle spor:

  • Job: Borgeren støttes i at tro på egen arbejdsevne og i at falde til på arbejdspladsen.
  • Mestring: Borgeren støttes i at mestre de problemer og udfordringer, som borgeren oplever er de væsentligste for at klare hverdagen med job.
  • Netværk: Borgeren støttes i at opbygge og vedligeholde de private og professionelle relationer og netværk, der skal hjælpe borgeren i at fastholde den positive udvikling, efter indsatsen er ophørt.

Læs mere om projektet ’Social støtte i overgang til og fastholdelse af job’ på Socialstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)