Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ny pulje til voldsforebyggelsespakker for hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler

Udvalgte arbejdspladser kan søge en ny pulje, der støtter forebyggelse og håndtering af vold og trusler.

18. apr 2017

En ny pulje støtter voldsforebyggelsespakker for hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler. Voldsforebyggelsespakkerne består af foruddefinerede forløb, som arbejdspladserne skal følge for at forebygge og lære at håndtere episoder med vold og trusler.

Der er i 2017 afsat 5,0 mio. kr., som er fordelt mellem de brancher, der er omfattet af puljen. Puljen har ansøgningsfrist den 23. juni 2017, og behandlingen af ansøgningerne foregår efter ”først til mølle”-princippet.

Læs mere om puljen Forebyggelsespakker om vold