Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Satspuljemidler viderefører voldsforebyggelsespakker til hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere og politi og fængsler

I satspuljen for 2017 er der afsat to gange 5 mio. kr. til at videreføre voldsforebyggelsespakker på Beskæftigelsesministeriets område i 2017 og 2018.

5. apr 2017

Ifølge aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 på Beskæftigelsesministeriets område afsættes der 5 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 for at videreføre voldsforebyggelsespakker.

Voldsforebyggelsespakkerne er foruddefinerede forløb, som arbejdspladser skal følge for at forebygge og lære at håndtere episoder med vold og trusler.  Forebyggelsespakkerne er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i regi af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Voldsforebyggelsespakkerne lanceres på star.dk tirsdag d. 18. april 2017.

Målgruppen for voldsforebyggelsespakkerne er ansatte på arbejdspladser indenfor:

  • hospitaler
  • døgninstitutioner og hjemmepleje
  • lærere
  • politi
  • fængsler.

For mere information kontakt Henriette Jul Hansen tlf. 7221 7595, mail hjh@star.dk