Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Syv initiativer har styrket indsatsen for ledige ordblinde

Syv puljestøttede initiativer har på hver sin måde bidraget til at styrke indsatsen for ledige ordblinde og læse-/skrivesvage.

21. jun 2017

Konsulentfirmaet M-Ploy har nu gennemført en erfaringsopsamling på Puljen til en styrket indsats for ledige ordblinde og læse- skrivesvage. Puljen på 25 mio. kr. blev afsat i 2012 af den daværende regering (S, R og SF) og Enhedslisten. Puljens formål var at finansiere en styrket indsats for ledige, der mangler basale kvalifikationer.

Midlerne har efter politisk aftale været delt ud på syv initiativer/projekter.

Erfaringsopsamlingen viser bl.a.:

  • Det er lykkedes at sætte fokus på at styrke indsatsen for ledige ordblinde og læse-/skrivesvage.
  • Initiativerne er nået bredt ud til relevante aktører.
  • Der er skabt større kendskab til og anerkendelse af gruppen af ledige og læse-/skrivesvage.
  • Der er skabt øget bevidsthed om muligheder for at afhjælpe læse- og skrivevanskeligheder.
  • Der har været fokus på forebyggelse af arbejdsløshed.

Puljemidlerne kunne blandt andet anvendes til kampagner og en styrket informations- og vejledningsindsats i forhold til mulighederne for at deltage i ordblindekurser og forberedende voksenundervisning. Midlerne kunne også bruges til nye IT-selvbetjeningsværktøjer.

Du kan læse mere initiativerne og resultaterne af erfaringsopsamlingen her:

Download Erfaringsopsamling på styrket indsats for ledige ordblinde og læse- skrivesvage (pdf) (nyt vindue)