Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Jobcentre tilbydes opkvalificering om indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Ledere og medarbejdere i alle jobcentre får tilbud om opkvalificering som led i satspuljeinitiativet ”Flere Skal Med”.

27. sep 2017

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udbyder som led i opstarten på satspuljeinitiativet ”Flere Skal Med” en række opkvalificeringstilbud til ledere og medarbejdere i jobcentrene.

Opkvalificeringen udmøntes dels via centrale kurser, som udmeldes af STAR i efteråret 2017, og dels via en ansøgningspulje til lokalt tilrettelagte opkvalificeringsaktiviteter. Ansøgningspuljen udgør i alt 5,3 mio. kr.

Kommuner, der ikke deltager i projekt ”Flere skal med”, har også mulighed for at deltage i de centrale kurser og søge om midler til opkvalificeringsaktiviteter fra denne pulje med henblik på at understøtte virksomhedsrettet indsats for samme målgruppe af borgere.

I de centralt udbudte kurser sættes der særlig fokus på:

  • Hvordan ledere og medarbejdere får omsat den nye forskningsbaserede viden fra Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP) om betydningen af troen på borgerne til praksis i dialogen med og indsatsen for borgerne.
  • Hvordan medarbejderne kan arbejde med ordinære løntimer kombineret med virksomhedsrettede tilbud fra dag 1 i tilrettelæggelsen af den virksomhedsrettede indsats for borgerne.

Læs mere om de centralt udbudte kurser under kontanthjælpsreformens igangværende aktiviteter

Læs mere om ansøgningspuljen til lokalt tilrettelagte opkvalificeringsaktiviteter