Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Kompetenceudvikling skal styrke samarbejdet om kontaktforløbet

I efteråret 2017 deltager 1200 medarbejdere og ledere i a- kasser og jobcentre i et fælles kompetenceudviklingsforløb med fokus på samarbejdet i det fælles kontaktforløb.

19. sep 2017

Styrket samarbejde om Kontaktforløbet (eller bare SOKO) er titlen på det kompetenceudviklingsforløb, der i netop i disse måneder rulles ud til jobcentre og a-kasser i hele landet.

Først kommer en pakke med e-læringer om bl.a. Jobnet og Jobkon. Dernæst skal deltagerne på en kompetenceudviklingsdag med fokus på det samarbejde, der foregår i det fælles kontaktforløb – dels gennem Jobnets it-redskaber, dels under fællessamtalerne.

Baggrunden er, at jobcentre og a-kasser har gjort en stor og fin indsats for at få samarbejdet om en mere koordineret og sammenhængende indsats for ledige dagpengemodtagere op at stå, siden beskæftigelsesreformen trådte i kraft.

Overordnet set fungerer samarbejdet godt, men der er fortsat plads til en optimering, så der kommer en større grad af fælles forståelse af, hvordan der arbejdes med it-redskaberne, og af rollefordelingen mellem borger, a- kasse og jobcenter i kontaktforløbet.

Derfor har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udviklet Styrket Samarbejde om Kontaktforløbet (SOKO) i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danske A- kasser.

Du kan læse mere om kompetenceudviklingsforløbet, herunder hvem der kan deltage, og hvordan det er delt op i to trin:

Læs mere om Styrket Samarbejde om Kontaktforløbet (SOKO)