Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ny ansøgningspulje skal hjælpe ledige seniorer tilbage på arbejdsmarkedet gennem vikarbureauer

Puljen til særlig indsats for ledige over 50 år skal hjælpe ledige seniorer tilbage på arbejdsmarkedet gennem vikarbureauer.

1. dec 2017

Der er med beskæftigelsesreformen afsat 10,2 mio. kroner i 2017 til særlige indsatser til ledige over 50 år. Puljen udmeldes hermed til at igangsætte projekter, der skal hjælpe seniorer tilbage på arbejdsmarkedet gennem et samarbejde mellem jobcentre og vikarbureauer.

De puljestøttede projekter skal bygge på erfaringer fra det netop afsluttede projekt ”Tre hovedveje til job”, hvor hovedvej 2 – vikarsporet, som blandt andet at samarbejdet med vikarbureauer – har et særligt potentiale som en vej ind på arbejdsmarkedet for borgere, der er afklaret om egne kompetencer, herunder
seniorer.

Evaluering af projekt Tre hovedveje til job 

Jobcenter og vikarbureau(er) skal i projekterne samarbejde om at få ledige dagpengemodtagere over 50 år i ordinær beskæftigelse gennem vikarjob.

Projekterne skal tage udgangspunkt i den etablerede viden om virksomhedsrettede indsatser og det gode match mellem borgerens kompetencer og jobønsker, og vikarbureauets rekrutteringsbehov. Dette skal foregå i et tæt og formaliseret samarbejde mellem de deltagende jobcentre og vikarbureauer.

Puljen kan søges af alle landets jobcentre. Det forventes at give tilskud til 12 til 15 kommuner.

Der er ansøgningsfrist d. 18. december.

Målgruppen for projektet er ledige dagpengemodtagere over 50 år.

Projektperioden løber fra d. 22-12-2017 til d. 31-03-2019.

Læs mere om puljen til særlig indsats for ledige over 50 år

Spørgsmål kan rettes til Rasmus Hoff, e-mail: rho@star.dk, eller tlf.: 72217615