Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere mv.

Den 1. januar 2018 trådte der nye regler i kraft vedr. fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde.

3. jan 2018

En ny lovændring udmønter aftale om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde. Aftalen er derudover udmøntet i §§ 11 og 13 i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge samt tilhørende vejledning, for så vidt angår dagpengemodtagere.

Aftalen er yderligere udmøntet i bekendtgørelse om fleksydelse, bekendtgørelse om fradrag i efterløn, bekendtgørelse om ledighedsydelse og bekendtgørelse om kompensation efter seniorjob.

Ændringerne vedrører bl.a. følgende forhold:

  • Ændring af definitionen af, hvad der forstås som en frivillig organisation, forening eller lignende.
  • Ændring af timegrænsen for frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i ydelsen til hhv. 44/65 timer om måneden for modtagere af dagpenge/efterløn.
  • Modtagere af kompensation i seniorjobordningen følger reglerne for dagpengemodtagere.
  • Modtagere af ledighedsydelse eller fleksydelse kan ubegrænset udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation uden fradrag.

Lovændringen kan findes på retsinformation.dk:

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (nyt vindue)