Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Nye regler om orlov til begge forældre, der mister et barn

Fædre, medmødre og begge adoptanter har med nye regler fået ret til fravær i 14 uger, hvis barnet dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet.

13. feb 2018

Indtil den 1. februar 2018 var det kun mødre og den ene af adoptivforældrene, der havde ret til fravær i 14 uger i forbindelse med et barns død eller bortadoption.

Ved en ændring af barselsloven har begge forældre (herunder medmødre) og begge adoptivforældre fået ret til fravær i op til 14 uger, i tilfælde af at barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter barnets fødsel eller modtagelse i hjemmet.

For lønmodtagere er der indført en pligt til at varsle fraværet over for arbejdsgiveren hurtigst muligt.

Samtidig er anmeldelsespligten for ledige ændret, sådan at ledige får en frist på otte uger efter barnets død eller bortadoption til at anmelde fraværet til a-kassen.

De nye regler trådte i kraft den 1. februar 2018.