Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Lufthavnstilsynet er på vingerne igen

Med genindførelsen af lufthavstilsynet har STARs tilsynsstrategi fået endnu et ben.

9. mar 2018

Regeringen og Dansk Folkeparti har i forbindelse med vedtagelsen af finanslovsaftalen for 2018 aftalt at genindføre lufthavnstilsynet. Administrationen af tilsynet varetages af STARs kontor i Brønderslev.

Lufthavnstilsynet er rettet mod personer, der uberettiget har modtaget en ydelse under ophold i udlandet. Det er med finanslovsaftalen besluttet, at der skal gennemføres minimum 27 kontroltilsyn årligt. Tilsynene vil primært blive gennemført i Københavns Lufthavn, men der planlægges også aktioner i både Billund og Aalborg Lufthavn.

Sådan foregår et lufthavnstilsyn:

  • En borger stoppes i lufthavnen i forbindelse med en kontrolaktion
  • Via opslag i relevante registre kontrolleres det, om borgeren ser ud til at have modtaget ydelser under udrejsen
  • Hvis der er mistanke om modtagelse af ydelser under udrejsen, vil der blive taget kopi af passet og evt. anden rejsedokumentation
  • Senest to dage efter en kontrolaktion sender STAR Brønderslev dokumentationen til borgerens kommune (hvis der er tale om kommunale ydelser) eller til borgerens a-kasse (hvis der er tale om ydelser efter arbejdsløshedsforsikringsloven)
  • Kommunen/a-kassen bliver bedt om at træffe afgørelse om eventuelle tilbagebetalingskrav og evt. sanktion/karantæne
  • Først når kommunen/a-kassen har truffet afgørelse, er det muligt at opgøre resultatet i de enkelte personsager

Hjemmelen til at foretage tilsynene findes i arbejdsløshedsforsikringslovens § 91 b.

STAR Brønderslev gennemførte det første tilsyn i Københavns Lufthavn mandag den 5. marts 2018.

Læs Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse vedrørende tilsynet.