Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Nu kan virksomheder måle deres sociale ansvar

Danske virksomheder kan med et nyt værktøj måle deres sociale ansvar og sammenligne sig med andre virksomheder i samme branche.

8. mar 2018

Med lanceringen af en ny benchmarkmodel for virksomheders sociale ansvar bliver det nu muligt for virksomheder at sætte tal på deres indsatser og sammenligne sig med gennemsnittet for deres konkrete branche eller for alle landet virksomheder. Modellen er et værktøj, som hjælper virksomhederne med at gøre deres arbejde med at inkludere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet mere konkret og målbart.

Om Benchmarkmodellen

Benchmarkmodellen viser, hvor mange personer en virksomhed har haft ansat i virksomhedspraktikforløb, løntilskudsforløb og fleksjob i en etårig periode. For virksomhedspraktik- og løntilskudsforløb viser modellen desuden, hvor mange af disse forløb der efterfølgende ender ud med, at personen bliver ansat i den pågældende virksomhed eller i en anden virksomhed. Virksomhedens resultater bliver benchmarket med såvel landsgennemsnittet samt gennemsnittet for den konkrete branche.

Virksomhedens tal bliver alene tilgængelige for den enkelte virksomhed, og værktøjet er således et tilbud til de virksomheder, der ønsker at få et overblik over deres indsatser for ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Virksomhedernes resultater kan fx bruges til:

  • At få overblik over virksomhedens indsatser
  • At opstille konkrete mål og KPI’er (Key Performance Indicators)
  • Intern og ekstern CSR kommunikation
  • CSR- og årsrapporter

Modellen er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA), og den tilgås via VITAS, som er beskæftigelsessystemets indgang til behandling af ansøgninger om støttet beskæftigelse.

Ved at ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet bidrager virksomheder til Verdensmål 8 om anstændige jobs og vækst, der bl.a. fokuserer på fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Læs hele pressemeddelelsen med udtalelser fra beskæftigelsesministeren samt de to VFSA-medlemmer her (nyt vindue)