Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvordan går det med beskæftigelsesreformen i den virkelige verden?

Årets første møde i et kommunenetværk om beskæftigelsesreformen giver indsigt i, hvordan det går med implementeringen af reformen i kommunerne.

15. mar 2017

D. 1. marts afholdt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering det første møde  i 2017 for kommunenetværket  om beskæftigelsesreformen. Mødet viste, at kommunerne er meget optaget af det fælles og intensiverede kontaktforløb, herunder fællessamtalerne med a-kasserne.  Tilbagevendende temaer er også, hvordan der sikres kvalitet og indhold i samtalerne, og hvordan kommunerne arbejder for at få flere ufaglærte gjort faglærte, bl.a. gennem puljen til uddannelsesløft.

Indsigten i kommunernes konkrete arbejde med at implementere beskæftigelsesreformen er vigtig for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for løbende at kunne understøtte implementeringen af reformen. Det er vigtigt at have en stor viden om kommunernes og a-kassernes virkelighed – dér, hvor reformen reelt implementeres. 

Der blev derfor, allerede inden reformen trådte i kraft, nedsat et kommunenetværk, som ni kommuner deltager i. På netværksmøder fire gange om året kan kommunerne fortælle og drøfte deres udfordringer og ikke mindst dele deres gode idéer med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Lige så vigtigt er det også at få indsigt i arbejdet i a-kasserne. Derfor har styrelsen sammen med Danske A-kasser (DAK) besluttet at genoptage møder i a-kassenetværket. Netværket består af repræsentanter fra fem a-kasser, DAK og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. A-kassenetværket forventes at mødes første gang i foråret 2017.

På star.dk’s sider om beskæftigelsesreformen kan jobcentre og a-kasser følge med i, hvilke øvrige aktiviteter, styrelsen igangsætter i 2017.

Se den opdaterede oversigt over kommende aktiviteter