Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ny pulje støtter opkvalificering af ledige til jobs, som er svære at besætte

Puljen til opkvalificering inden for mangelområder er afsat som led i trepartsaftalen, og midlerne er nu tilgængelige for kommunerne.

25. apr 2017

Puljen til opkvalificering inden for mangelområder skal understøtte udbuddet af tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i alle dele af landet. Midlerne fra puljen er nu tilgængelige for kommunerne.

Puljen udvider mulighederne for opkvalificering af ledige inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, og giver virksomheder med rekrutteringsbehov mulighed for at få en kvalificeret medarbejder.

Der er i puljen afsat i alt 11,6 mio. kr. i 2017 til fordeling mellem kommunerne. Puljen er blevet udmøntet d. 24. marts til alle landets kommuner på baggrund af objektive kriterier.

Inden for det afgivne tilsagn refunderes 80 pct. af udgifterne til vejledning og opkvalificering anvendt i overensstemmelse med § 10 i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet af d. 16-12-17.

Læs Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet (nyt vindue)

Spørgsmål rettes til star@star.dk