Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Korrektion i vejledning om satser mv. på arbejdsløsheds-forsikringens område

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udsendt et nyhedsbrev til a-kasserne vedrørende korrektion af vejledning om satser på arbejdsløshedsforsikringens område for 2017

7. jul 2017

I forbindelse med de nye regler for det månedsbaserede dagpengesystem, der trådte i kraft 1. juli 2017, har der været behov for at udarbejde mindre korrektioner to vejledninger: ’Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område for 2017’ og ’Vejledning om faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst samt omregning af DIS-indkomst 2017’. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor udstedt en ny udgave af begge og den 3. juli udsendt et nyhedsbrev til a-kasserne om de nye vejledninger. 

I forhold til vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2017 er der foretaget korrektion af beløbene for den skattefrie præmie for 2017 (Tabel 11).

I forhold til Vejledning om faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst samt omregning af DIS-indkomst er der alene tale om mindre redaktionelle ændringer.
 
De to nye vejledninger er offentliggjort på Retsinformation.dk og her på star.dk.