Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsgruppe for validering af tællerdata nedsat

I forbindelse med overgangen til de nye dagpengeregler indberetter a-kasserne nye data om tællere til styrelsen. Arbejdsgruppen skal sikre, at a-kasserne gør det ens, samt at de indberettede tællerdata er korrekte

29. jan 2018

Styrelsen har i slutningen af 2017 konstateret en række uoverensstemmelser i de nye data, der indrapporteres til tællerne i styrelsen efter overgangen til de nye dagpengeregler pr. 1. juli 2017.

Tællerne anvendes i mange sammenhænge, blandt andet udstilles data for den ledige på jobnet og danner vidensgrundlag for en ny a-kasse i tilfælde af, at et medlem skifter a-kasse, grundlag for opgørelse af personer med ophør af dagpengeret og beregning af kommunal medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge. Informationerne anvendes også til styrelsens løbende overvågning af reformen, styrelsens kontrol- og tilsynsmodel med a-kasserne, besvarelse af spørgsmål fra Folketinget, beskæftigelsesministeren med flere.

I starten af 2018 er der blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skal gennemgå de data, som a-kasserne afleverer til styrelsen gennem tællerne. Arbejdsgruppen har til formål at koordinere viden om både udfordringer og løsningsmuligheder mellem a-kasserne med henblik på at sikre valide dataindberetninger.

Arbejdsgruppen består af deltagere fra 6 a-kasser, Danske A-kasser og styrelsen. De restende a-kasser har udpeget en kontaktperson, som vil blive inddraget undervejs.

Det første af arbejdsgruppens fem planlagte møder afholdes i uge 5. Arbejdet afsluttes i starten af april, hvor det forventes, at de indberettede data er valide.

Du kan bl.a. se præsentationsvideoen af tællervisningen for de ledige under dagpengereformens værktøjer