Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Lovforslag vedr. fremtidens arbejdsmarked er trådt i kraft

Første del af lovforslaget vedr. fremtidens arbejdsmarked trådte i kraft den 1. januar 2018

3. jan 2018

L 88 forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) blev den 20. december vedtaget i folketinget.

Lovforslaget bygger på aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked indgået mellem regeringen samt Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti den 18. maj 2017.

Ændringerne træder i kraft den 1. oktober 2018 dog således, at de foreslåede regler om at B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberettet til Indkomstregistret, allerede fra den 1. januar 2018 kan indgå i opgørelsen af indtægts- og beskæftigelseskravet til optjening og genoptjening af ret til dagpenge og satsberegning.

Læs mere på retsinformation.dk (nyt vindue)