Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Målrettet sundheds- og beskæftigelsesindsats reducerer alkoholforbrug hos ledige med alkoholproblemer

En ny analyse fra COWI viser, at en målrettet sundheds- og beskæftigelsesindsats reducerer alkoholforbrug og øger trivsel hos ledige med alkoholproblemer, depression eller stressbelastning.

2. maj 2017

En ny rapport fra COWI viser, at der er gevinster at hente ved målrettede sundheds- og beskæftigelsesindsatser for ledige, som har et stort eller skadeligt alkoholproblem og/eller en risiko for depression eller stressbelastning.

Samtidig tyder evalueringen på, at lediges trivsel har betydning for deres efterfølgende chancer for at komme i gang med uddannelse eller arbejde. Det er ganske vist kun en begrænset del af de ledige, der har deltaget i opfølgningen på den tilbudte intervention, og derfor er der knyttet et hvis forbehold til  disse resultater. Alligevel indikerer resultaterne ifølge COWI, at det er væsentligt at have fokus på de lediges trivsel i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen.

Datagrundlaget for evalueringen er fra seks kommuner. Der har samlet været 404 deltagere i screeningen for skadeligt alkoholforbrug og 546 deltagere i screeningen for mistrivsel.

Rapporten indeholder resultaterne af den afsluttende evaluering af de projekter, der har fået midler fra den fjerde udmøntning af satspuljen "Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper" til at gennemføre en indsats i forhold til tidlig opsporing og indsats i jobcentre.

Gå til sundhedsstyrelsens hjemmeside og læs mere (nyt vindue)