Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

I Ballerup investerer de i deres aktivitetsparate ledige

Ballerup har vedtaget en ambitiøs investeringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

19. apr 2017

Ballerup Kommune har nogle års erfaring med at investere i målrettede indsatser for at hjælpe endnu flere borgere i job eller uddannelse. De seneste år har kommunen foretaget investeringer for at øge andelen af virksomhedsrettede forløb for målgrupperne tættest på arbejdsmarkedet. Kommunen har samtidig opstillet mål for antallet af borgere, der på baggrund af den øgede indsats forventes at komme i ordinær beskæftigelse. Og prognoserne har vist sig at holde stik.

Nu har Ballerup Kommune besluttet også at styrke indsatsen for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. ”Det er nu tid til, at vi tager endnu mere hånd om de ledige, der er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet. Derfor har vi fra 2017 og i årene frem fået midler til en investering i at få de aktivitetsparate borgere i enten uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet”, fortæller arbejdsmarkedschef Ina S. Ringsdal.

Der er også for denne gruppe borgere fokus på den virksomhedsrettede indsats. Men de virksomhedsrettede forløb kombineres med andre typer af indsatser målrettet den enkelte borger, fordi denne gruppe af borgere typisk har mere komplekse udfordringer.

Alt i alt forventer Ballerup Kommune at investere seks mio. kr. årligt over de næste tre år i indsatsen for de aktivitetsparate borgere. Målet er, at over 45 aktivitetsparate borgere kommer i job eller uddannelse, og derfor forventer Ballerup Kommune, at investeringen hurtigt er tjent hjem. Allerede i 2018 forventer kommunen en besparelse på udgifter til forsørgelse, indsats mv. på over 10 mio. kr.

Investering og forventet besparelse i 2017-2020 (mio. kr.):

 

2017

2018

2019

2020

Investering

6,1

5,6

5,0

4,6

Besparelse

-2,0

-10,5

-10,2

-9,2

I alt

4,1

-4,9

-5,2

-4,6

”Vores forventning er, at vi har besparelser på vores ydelser, samtidig med at vi hjælper en række borgere i job. Vi vil dog ikke kun arbejde på at få borgerne ud i job, men vil også have fokus på, hvordan vi kan fastholde disse borgere i job. Så vi får skabt varig beskæftigelse”, fortæller  Ina S. Ringsdal.