Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Investeringsprojekt forbedrer økonomien i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fokus på nye sagsbehandlingsmetoder forkorter sygedagpengeperioden til gavn for kommunekassen i Ringkøbing-Skjern.

20. dec 2017

Ringkøbing-Skjern Kommune er man bevidst om refusionsreformens indflydelse på kommunens økonomi. Særligt sygedagpengeområdet har haft kritisk bevågenhed, fordi kommunen har haft relativt mange langvarige sager. Men nu har kommunen knækket kurven på de længerevarende forløb, så der kun er ca. 30 forløb over 52 uger i modsætning til 160 forløb tidligere. 

Successen skyldes især en ændret metode i sagsbehandlingsarbejdet. Førhen har fokus været på diagnoser, men med hjælp fra virksomheden Socialfagligt Fokus arbejder kommunen nu systematisk med begrebet ”arbejdsdygtighed” i sagsbehandlingen. Kommunen vedkender sig, at den ændrede socialfaglige tilgang til de sygemeldte kan lyde banal, men ikke desto mindre har resultaterne vist, at det giver god effekt på bundlinjen at have en anderledes tilgang til sagerne. Derudover har hele kommunens sygedagpengeafdeling fået et fagligt løft som følge af de ændrede rutiner og den klare røde tråd i arbejdet med borgerne. 

Antallet af sager er faldet fra ca. 700 til ca. 450, og den gennemsnitlige varighed af et sygedagpengeforløb er reduceret fra 35 uger til 21 uger. Det er der god økonomi i – faktisk så god, at kommunens beskæftigelseschef påviser en årlig besparelse på 13 millioner kroner. Forudsætningen har været, at man fra lokalpolitisk hold har været parat til at investere to millioner kroner i projektet. 

Projektet har bl.a. medvirket til, at kommunen ikke har oplevet samme pres på servicerammen. Kommunen oplyser i øvrigt, at man for perioden 2017-2020 styrker indsatsen overfor børn og unge, ældrepleje samt handicap- og psykiatriområdet for et betydeligt millionbeløb. 

Læs om, hvordan Hjørring investerer sig til gevinster 

Læs om Esbjergs investering i samtaler