Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Investering i forstærket sygedagpengeindsats i Ringkøbing-Skjern betaler sig

En investering i forstærket indsats på sygedagpengeområdet har tjent sig selv hjem og mere til i Ringkøbing-Skjern Kommune.

31. maj 2017

Med baggrund i stigende udgifter på sygedagpengeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune sagde Beskæftigelsesudvalget i 2015 ja til at investere i en forstærket indsats i kommunen.

Formålet med indsatsen:

  • Implementering af ny metode i sagsbehandlingen med fokus på struktureret og systematisk sagsbehandling
  • Færre sager pr. medarbejder, så der er tid til hurtigere og større sikkerhed for helt korrekt sagsbehandling hver gang
  • Sikre sygemeldte borgeres ret til hurtigere og større sikkerhed for helt korrekt sagsbehandling hver gang
  • Kompetenceudvikling af jobrådgiverne
  • Færre borgere på sygedagpenge – og i kortere periode.

Den forstærkede indsats betyder, at der i dag i høj grad iværksættes beskæftigelsesrettede tiltag med en bevidsthed hos borger, rådgiver og samarbejdspartner om formål og mål. Endvidere er kvaliteten af rådgivernes sagsarbejde styrket væsentligt på grund af nedsættelse af sagsantallet og opkvalificering.

I oplægget for den nye indsats var udgangspunktet et sagstal på 680. Målet var at nedbringe det til 450 løbende sager i løbet af et år, svarende til en reduktion på ca. 33 %.

Inden projektet nåede at komme i gang 1. december 2015, var det gennemsnitlige antal løbende sager steget til 760 sager over 4 uger. Ved projektets afslutning 1. december 2016 er antallet af løbende sager over fire uger nedbragt til 481. Et fald på 279 sager, svarende til en reduktion på 36,7 %.

Desuden er det lykkedes at opnå et markant fald i den gennemsnitlige varighed for en sygedagpengesag. I december 2015 var varigheden på 29,2 uger. I december 2016 er varigheden reduceret til 22,6 uger. Antallet af langvarige sager over 52 uger er i samme periode reduceret fra 146 sager til 54 sager.

I perioden 1. januar 2016 til 1. december 2016 er der afsluttet 2.278 sager, mod 1.849 sager for hele 2015. Over 60 % er afsluttet til raskmelding.

Økonomisk har den forstærkede indsats bevirket en årlig besparelse på kommunens udgifter til sygedagpenge på 13 mio. kr. Sagstallet pr. medarbejder er nedbragt til maks. 34 for en fuldtidsstilling.

Den forstærkede indsats i praksis

En tidlig indsats i Ringkøbing-Skjern Kommune er i fokus som en prioriteret opgave alle sagsbehandlere er involveret i. Hver morgen inden sagsbehandlerne går i gang med øvrige opgaver, skal de kontakte nysygemeldte borgere, hvor der ikke fremgår en raskmeldingsdato af oplysningsskemaet. Kontakten foregår telefonisk og sker indenfor de første 4-5 uger fra første sygedag. På baggrund af samtalen, visiteres de sygemeldte ud til et af de fire teams i afdelingen.

Det har været en vigtig prioritering, at jobrådgivernes fokus blev ændret fra diagnose til arbejdsmarked. De enkelte teams er derfor sammensat ud fra de sygemeldte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet samt varigheden af sygedagpengesagerne.

Arbejdsgiverne inddrages fra begyndelsen af sygemeldingerne i alle sager. Der afholdes bl.a. rundbordssamtaler med arbejdsgiver og her inddrages praktiserende læger, når det giver mening.

Alle langvarige sager flyttes til et særligt team, når det vurderes at den sygemeldte ikke kan nå fuld raskmelding indenfor 22 uger. Der er stadig mange rundbordssamtaler på arbejdspladserne, hvor jobrådgiver sammen med borger og arbejdsgiver har fokus på tilbagevenden til arbejdspladsen både via praktik og delvis raskmelding. I disse sager er der ofte tæt samarbejde med aktører som Børn & Familie, Hjerneskadeteamet, Kræftrehabiliteringsforløbet og Sundhedscentret.

Afdelingen har gennemført sagsgennemgange med fokus på bl.a. beskæftigelsesrettet indsats samt §7 og §27. Rådgiverne anvender skabeloner til støtte for deres sagsarbejde. Det har givet ensartet faglighed i sagsbehandlingen til gavn for borgernes retssikkerhed og til lettelse af rådgivernes sagsarbejde. Endelig afholdes der Faglig Refleksion ca. en gang om måneden for rådgiverne. Faglig Refleksion er en times undervisning med udgangspunkt i enten en case eller en principafgørelse fra Ankestyrelsen.