Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ny lovbekendtgørelse om sygedagpenge er udstedt

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet de seneste lovændringer på sygedagpengeområdet i en ny lovbekendtgørelse.

5. jul 2017

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en ny lovbekendtgørelse om sygedagpenge. En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af de seneste lovændringer. Formålet er at give en samlet præsentation af den gældende lov. Der er derfor ikke sket ændringer i forhold til den gældende lov.
Den nye lovbekendtgørelse er udarbejdet på baggrund af vedtagelsen af de seneste lovændringer om:

  • Et fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, der blandt andet handler om fastsættelse af ny beregning for ledige ved overgang til sygedagpenge.
  • Klageadgang i visse sager om sygedagpengeforsikring.
  • Stop for sygedagpenge til fremmedkrigere samt indførelse af en treårig karantæne.

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge: LBK nr. 826 af 23. juni 2017

Lov nr. 624 af 8. juni 2016 om et fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.

Lov nr. 288 af 29. marts 2017om klageadgang i visser sager om
sygedagpengeforsikring.

Lov nr. 674 af 8. juni 2017 om blokering af hjemmesider og stop af offentlige
ydelser til fremmedkrigere