Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Selvbooking til sygedagpengemodtagere

Pr. 1. juli 2017 er der trådt en ændret bekendtgørelse i kraft med nye regler om selvbooking. Med ændringen skal sygedagpengemodtagere tilbydes mulighed for selv at booke samtaler.

13. sep 2017

Selvbooking er et vigtigt redskab i forhold til at skabe øget grad af medbestemmelse samt større ejerskab for eget forløb blandt borgerne. Siden 1. juli 2017 er selvbooking kommet til sygedagpengeområdet, ved at kommunerne nu skal tilbyde sygemeldte mulighed for selv at booke samtaler. Det er fastsat med en ændret bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager. Af bekendtgørelsens § 17 fremgår, at sygemeldte visiteret til kategori 2 og 3 efter første opfølgningssamtale har mulighed for selv at booke samtaler via Jobnet.

Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager BEK nr. 880 af 28/06/2017