Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Tre nye evalueringer relateret til sygedagpengereformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået udarbejdet tre evalueringer om hhv. jobafklaringsforløb, den obligatoriske lægeerklæring LÆ 285 og om det fremrykkede revurderingstidspunkt.

18. dec 2017

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået udarbejdet tre evalueringer om hhv. jobafklaringsforløb, den obligatoriske lægeerklæring LÆ 285 og om det fremrykkede revurderingstidspunkt.

Evalueringerne har til formål at belyse, om de tre elementer af reformen fungerer i overensstemmelse med intentionerne bag, eller om der områder, hvor der kan være behov for opfølgende tiltag

De tre evalueringer kan findes her:

Link til evalueringen af jobafklaringsforløb

Link til evalueringen af LÆ 285 

Link til evalueringen af det fremrykkede revurderingstidspunkt

Delanalyse 1 – Kommunernes anvendelse af forlængelsesregler

Delanalyse 2 Evaluering af revurderingstidspunktet

Delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed

Delanalyse 5: Sagsgennemgang