Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Regionale kontorer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tre Arbejdsmarkedskontorer, som ligger regionalt i Danmark: AMK Midt-Nord, AMK Syd og AMK Øst.

De tre arbejdsmarkedskontorer i Aalborg, Odense og Roskilde startede 1. januar 2015, samtidig med at de fire beskæftigelsesregioner formelt lukkede.

Arbejdsmarkedskontorerne er STARs regionale forankring, der i samarbejde med STARs Implementeringskontor og fagkontorerne skal understøtte, at politiske reformer implementeres bedst muligt i jobcentre, a-kasser m.fl. Arbejdsmarkedskontorerne skal bl.a. understøtte netværksaktiviteter for jobcenterchefer og teamledere i jobcentrene med fokus på implementering af reformer.

Arbejdsmarkedskontorerne skal bygge bro mellem politik og konkret indsats – og mellem jobcentre og styrelsens fagkontorer.

Jobcentrene er meget velkomne til at kontakte arbejdsmarkedskontorerne, hvis de ønsker mere specifik bistand i relation til deres arbejde med at implementere reformer.

Arbejdsmarkedskontorerne understøtter den sammenhængende virksomhedsindsats, hvor der i samarbejde med jobcentrene er fokus på det tværkommunale samarbejde, fx i forbindelse med større rekrutteringsopgaver for virksomheder. Det eksisterende samarbejde om en landsdækkende Hotline til virksomheder med rekrutteringsbehov udvikles yderligere til et såkaldt Nationalt Kontaktpunkt, der går i luften 1. juli 2015.

Det Nationale Kontaktpunkt vil fortsat tilbyde virksomhederne én indgang til beskæftigelsessystemet, inkl. jobcentrene i hele landet. Herudover vil Kontaktpunktet tilbyde partnerskabsaftaler med større virksomheder om bistand til deres rekruttering og øvrige samspil med beskæftigelsessystemet, fx også om fastholdelse af medarbejdere.

Læs mere om AMK Midt-Nord

Læs mere om AMK Syd

Læs mere om AMK Øst

De Regionale Arbejdsmarkedsråd

Arbejdsmarkedskontorerne betjener de otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR’erne) og har bl.a. en vigtig koordinerende opgave i at sikre sammenhæng mellem beskæftigelse, uddannelse og vækst- og erhvervspolitik.

Læs om de Regionale Arbejdsmarkedsråd

Gå til de Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 29. maj 2017