Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

AMK Syd

Arbejdsmarkedskontor Syd dækker Sydjylland og Fyn

Arbejdsmarkedskontor Syd har til formål at være STARs regionale forankring i Syddanmark og i samarbejde med STARs implementeringskontor og fagkontorerne at understøtte, at politiske reformer og initiativer implementeres bedst muligt i jobcentre, a-kasser m.fl.

Arbejdsmarkedskontoret gennemfører netværksaktiviteter for jobcenterchefer og teamledere i jobcentrene med fokus på implementering af reformer samt på at udvikle og styrke servicen over for virksomhederne.

Arbejdsmarkedskontoret skal bygge bro mellem politik og konkret indsats – og mellem jobcentre og styrelsens fagkontorer.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd

Arbejdsmarkedskontor Syd er sekretariat for to regionale arbejdsmarkedsråd (RAR): RAR Sydjylland og RAR Fyn, som bl.a. har en vigtig koordinerende opgave i at sikre sammenhæng mellem beskæftigelse, uddannelse og vækst- og erhvervspolitik.

Gå til de Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside (nyt vindue)

Ledelse og stab

Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen
Arbejdsmarkedschef Tove Michaelsen

Se kontaktoplysninger på medarbejderne i Arbejdsmarkedskontor Syd

Specialfunktionen Job og Handicap

Specialfunktionen for Job og Handicap er en landsdækkende specialenhed under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med organisatorisk tilhørsforhold under AMK Syd. Specialfunktionens formål er at understøtte beskæftigelsesindsatsen for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Specialfunktionen henvender sig til jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Specialfunktionens indsats udmøntes gennem rådgivning, information og udvikling. Det sker bl.a. via kurser, online værktøjer, netværksaktiviteter, konferencer, temadage, projekter, vidensindsamling samt en telefonisk hotline, der giver jobcentrene og øvrige mulighed for kvalificering og sparring i forbindelse med de handicapkompenserende ordninger.

Ledelse: Teamchef Anja Marie Toxværd Poulsen

Gå til Specialfunktionen Job og Handicaps hjemmeside (nyt vindue)

Se kontaktoplysninger på medarbejderne i Specialfunktionen Job og Handicap

Adresse

Arbejdsmarkedskontor Syd
Dannebrogsgade 3, 2. sal
5000 Odense C

Telefon: 7222 3800
Email: amksyd@star.dk

Pressehenvendelser

Alle henvendelser fra pressen skal rettes til STARs presseenhed.

Kontaktinformation til STARs presseenhed

Sidst opdateret 4. jan 2018