Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser

Med forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen er der afsat i alt 150 mio.kr. i perioden 2015 til 2020 til at kompetenceudvikle og videreuddanne medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser. I 2017 er der afsat 17,5 mio. kr. til kompetenceudvikling.


Kompetenceudvalget i Syddanmark

Kompetenceudvalget i Syddanmark holdt konstituerende møde den 23. juni 2015.

Formålet med kompetenceudvalgene er at sikre, at kompetenceudviklingsmidlerne understøtter beskæftigelsesindsatsens mål om at få borgere i beskæftigelse eller uddannelse.

Kompetenceudvalget i Syddanmark består af:

Fra KL:

 • Hanne Michaelsen, Jobcenter Svendborg
 • Søren Nielsen, Jobcenter Nordfyn
 • Erik Schultz, Jobcenter Varde
 • Anneth Jensen, Jobcenter Vejen

Fra AK-samvirke:

 • Lone Nielsen, FOA
 • Søren Juul Larsen, DLFA
 • Sidsel Paulsen, MA
 • Hanne Nikolajsen, Det Faglige Hus.

Derudover deltager Sofie Emborg (Danske A-kasser).

Arbejdsmarkedschef Tove Michaelsen og fuldmægtig Egon Vestergaard deltager fra Arbejdsmarkedskontoret.

Kompetenceudvalget mødes som udgangspunkt én gang i kvartalet. Der er i 2017 planlagt følgende møder: den 6. marts, 15. maj, 25. september og 4. december.

Ansøgningsfrist for ansøgninger til kompetenceudvalget er henholdsvis den 24. februar, 5. maj, 15. september og den 24. november 2017.

Kompetenceudvalget giver sin vurdering af de indkomne ansøgninger fra jobcentre og a-kasser, som Arbejdsmarkedskontoret medtager i sin behandling af ansøgningerne.

Kompetenceudvalget kan anbefale, at der iværksættes og/eller ydes tilskud til kompetenceudviklingsforløb som understøtter samarbejde og fremmer deltagelse på tværs, men alle kommuner og a-kasser i området kan søge og modtage midler enkeltvis. Der kan maksimalt ydes tilskud til 80 % af de tilskudsberettigede aktiviteter.

Temaer:
De kompetenceudviklingsforløb, der kan gives støtte til, skal indholdsmæssigt ligge inden for de temaer, som har været drøftet med KL og AK-Samvirke m.fl.:

 • Den borgerrettede indsats
 • Den virksomhedsvendte indsats
 • Sikre kendskab til det lokale arbejdsmarked. 

Prioriteringer
På det konstituerende møde blev følgende prioriteringer besluttet:

Udgangspunktet er, at forløb, der støttes, skal have en rimelig geografisk spredning over hele regionen.

Kompetenceudvalget prioriterer kompetenceudviklingsforløb,

 • der fremmer og understøtter intentionerne i beskæftigelsesreformen og de holdninger og værdier, som kommunerne og a-kasserne er enige om
 • der fremmer det lokale kendskab til arbejdsmarkedet og optimerer kerneviden om arbejdsmarkedet i nærområdet
 • hvor der er en læringsforankring i det praktiske og anvendelsesorienterede
 • der i forhold til den borgervendte indsats har fokus på effektfulde indsatser
 • der fremmer individuelle samtaler med fokus på beskæftigelses- eller uddannelsesmuligheder, som led i kontaktforløbet. 

Kvalitetssikring og evaluering
Kompetenceudvalget vil i vurderingen af ansøgninger kvalitetssikre, at de besluttede prioriteringer efterleves.

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen.

Læs mere om Tilskudsportalen (Nyt vindue)

 

Sidst opdateret 23. feb 2017