Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser

Med forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen er der afsat i alt 150 mio. kr. i perioden 2015 til 2020 til at kompetenceudvikle og videreuddanne medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser. I 2018 er der afsat 23,2 mio. kr. til kompetenceudvikling.

Kompetenceudvalget i Syddanmark

Kompetenceudvalget i Syddanmark holdt konstituerende møde den 23. juni 2015. Formålet med kompetenceudvalgene er at sikre, at kompetenceudviklingsmidlerne understøtter beskæftigelsesindsatsens mål om at få borgere i beskæftigelse eller uddannelse.

Kompetenceudvalget i Syddanmark består af:

Fra KL:
 • Hanne Michaelsen, Jobcenter Svendborg
 • Søren Nielsen, Jobcenter Nordfyn
 • Erik Schultz, Jobcenter Varde
 • Anneth Jensen, Jobcenter Vejen
Fra Danske A-kasser:
 • Tinna Brøchner Andersen, FOA 
 • Søren Juul Larsen, DLFA
 • Sidsel Paulsen, MA
 • Hanne Nikolajsen, Det faglige hus.
Derudover deltager Birgitte Lambrechtsen (KKR) og Sofie Emborg (Danske A-kasser).

Arbejdsmarkedschef Tove Michaelsen og fuldmægtig Egon Vestergaard deltager fra Arbejdsmarkedskontoret.

Ansøgningsfrist for ansøgninger i 2018 til kompetenceudvalget er henholdsvis den 15. maj, 7. september og den 20. november.

Kompetenceudvalget giver sin vurdering af de indkomne ansøgninger fra jobcentre og a-kasser, som Arbejdsmarkedskontoret medtager i sin behandling af ansøgningerne.

Kompetenceudvalget kan anbefale, at der iværksættes og/eller ydes tilskud til kompetenceudviklingsforløb som understøtter samarbejde og fremmer deltagelse på tværs. Kommuner og a-kasser i området har dog mulighed for at søge og modtage midler enkeltvis, men kompetenceudvalget lægger vægt på, at andre a-kasser/jobcentre tilbydes at deltage. Der kan maksimalt ydes tilskud til 80 % af de tilskudsberettigede aktiviteter.

Temaer:
De kompetenceudviklingsforløb, der kan gives støtte til, skal indholdsmæssigt ligge inden for de temaer, som har været drøftet med KL og Danske A-kasser m.fl.:
 • Den borgerrettede indsats
 • Den virksomhedsvendte indsats
 • Sikre kendskab til det lokale arbejdsmarked
 • Vejledning og understøttelse af uddannelse til ledige.
Prioriteringer
På det konstituerende møde blev følgende prioriteringer besluttet:
Udgangspunktet er, at forløb, der støttes, skal have en rimelig geografisk spredning over hele regionen.
Kompetenceudvalget prioriterer kompetenceudviklingsforløb:
 • der fremmer og understøtter intentionerne i beskæftigelsesreformen og de holdninger og værdier, som kommunerne og a-kasserne er enige om
 • der fremmer det lokale kendskab til arbejdsmarkedet og optimerer kerneviden om arbejdsmarkedet i nærområdet
 • hvor der er en læringsforankring i det praktiske og anvendelsesorienterede
 • der i forhold til den borgervendte indsats har fokus på effektfulde indsatser
 • der fremmer individuelle samtaler med fokus på beskæftigelses- eller uddannelsesmuligheder, som led i kontaktforløbet
 • der fremmer udvikling af strategisk fokus på både job og uddannelse, metoder til at motivere ledige til uddannelse eller fokus på brugen af uddannelsesmuligheder for ledige.

Kvalitetssikring og evaluering
Kompetenceudvalget vil i vurderingen af ansøgninger kvalitetssikre, at de besluttede prioriteringer efterleves.

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen. Inden indsendelse af ansøgning opfordres ansøgeren til at tage kontakt til AMK Syd, Egon Vestergaard, eve@star.dk

Læs mere om puljen til kompetenceudvikling og ansøgning via Tilskudsportalen (Nyt vindue)

Sidst opdateret 23. feb 2018