Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats

Nord- og Midjyske kommuner

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har fået udarbejdet investeringscases til kommunerne, som kan danne inspiration til budgetarbejdet for 2017. De respektive cases er lavet på baggrund af en række forudsætninger, som jobcentrene nødvendigvis må forholde sig til individuelt.

Især efter refusionsreformen er det blevet vigtigt for kommunernes budget at skabe bedre resultater. Det skyldes, at kommunerne fra 1. januar 2016 afholder en større del af udgifterne til forsørgelse end tidligere.

Der er udarbejdet tre beregningseksempler, der viser de økonomiske perspektiver ved at investere i forskellige dele af beskæftigelsesindsatsen. Eksemplerne er:

  1. Intensiveret kontaktforløb for forsikrede ledige
  2. Øget indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere
  3. Øget brug af brobygning for uddannelsesparate unge

Der er lavet notater til alle kommunerne i Midt- og Nordjylland.

Vi har opdelt dem geografisk på vore tre RAR områder og gør dem tilgængelige på de respektive RAR hjemmesider.

 

 

Sidst opdateret 11. maj 2016

AMK Midt-Nord kontakt:

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord
Nybrogade 16, 1. sal 9000 Aalborg
Tlf. 72 22 36 00
Mail: amkmidt-nord@star.dk 
Web: http://www.star.dk\amk-midt-nord

EAN nr.: 5798 000 39 2014 (til drift)