Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Kommunenotater 2015

- Nordjylland, Vestjylland og Østjylland

AMK Midt-Nord har udarbejdet et kommunenotat for hver kommune i Nord- og Midtjylland. Notaterne er sendt til de respektive jobcentrene i takt med at de er færdiggjort. Hensigten er, at jobcentrene kan bruge notatet som et led i tilrettelæggelsen af deres indsats.

Kommunenotaterne er efter aftale med RAR offentliggjort på de respektive RAR hjemmesider.

Se notaterne som pdf-filer på de respektive RAR hjemmesider:

 


Kommunenotaterne indeholder statistik over udviklingen i befolkning og arbejdsmarked i de enkelte kommuner siden den økonomiske krises begyndelse i 2008, herunder:

  • forventet befolkningsfremskrivning frem til 2040
  • brancheudvikling
  • pendling
  • beskæftigelse
  • ledighed
  • jobomsætning

Derudover indeholder kommunenotater detaljeret statistik over udviklingen i personer på offentlig forsørgelse, herunder betydningen af implementeringen af kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen samt førtidspensions- og fleksjobreformen.

Endeligt gives et overblik over de enkelte kommuners samarbejdsgrad med virksomheder, samt hvor stor en andel af de langtidsforsørgede der har modtaget et virksomhedsrettet tilbud. Som bonus information vedlægges derudover statistik over de generelle udfordringer for de respektive RAR-områder.

Der udarbejdes samtidig et samlet notat for Nordjylland, Østjylland og Vestjylland.

Sidst opdateret 21. nov 2017

AMK Midt-Nord kontakt:

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord
Nybrogade 16, 1. sal 9000 Aalborg
Tlf. 72 22 36 00
Mail: amkmidt-nord@star.dk 
Web: http://www.star.dk\amk-midt-nord

EAN nr.: 5798 000 39 2014 (til drift)