Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

AMK Øst

Arbejdsmarkedskontor Øst dækker Sjælland, Hovedstaden og Bornholm.

Adresse og kontaktoplysninger

Arbejdsmarkedskontor Øst
Ny Østergade 9, 4. sal
4000 Roskilde

Tlf.: 72 22 34 00. Telefontid mandag-fredag 9-15.

E-mail: amkoest@star.dk (bruges også til sikker mail).

EAN-nummer drift: 5798000392014

CVR: 55568510.

Ledelse og stab

Direktør for Arbejdsmarkedskontoret er Marianne Sumborg. Arbejdsmarkedschef er Susanne Hansen.

Arbejdsmarkedskontor Østdanmark er bemandet med 2 chefer og 22 medarbejdere.

Kontaktoplysninger på medarbejderne

Opgaver

Arbejdsmarkedskontorerne er kontorer i STAR og fungerer som STARs regionale forankring, der i samarbejde med STARs Implementeringskontor og fagkontorerne skal understøtte, at politiske reformer implementeres bedst muligt i jobcentre, a-kasser m.fl.

Arbejdsmarkedskontorerne skal bl.a. understøtte netværksaktiviteter for jobcenterchefer og teamledere i jobcentrene med fokus på implementering af reformer samt styrke servicen overfor virksomhederne.

Arbejdsmarkedskontorerne skal bygge bro mellem politik og konkret indsats – og mellem jobcentre og styrelsens fagkontorer.

Jobcentrene er meget velkomne til at kontakte arbejdsmarkedskontorerne, hvis de ønsker mere specifik bistand i relation til deres arbejde med at implementere reformer.

Med ikrafttrædelse af beskæftigelsesreformen i 2015 er de fire Beskæftigelsesregioner i Danmark nedlagt og erstattet af de tre Arbejdsmarkedskontorer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Læs mere om AMK Midt-Nord

Læs mere om AMK Syd

De Regionale Arbejdsmarkedsråd

Arbejdsmarkedskontor Øst betjener tre Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR’er): RAR Hovedstaden, RAR Sjælland og RAR Bornholm og får bl.a. en vigtig koordinerende opgave i at sikre sammenhæng mellem beskæftigelse, uddannelse og vækst- og erhvervspolitik.

Gå til de Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside (nyt vindue)

Pressehenvendelser

 

Alle henvendelser fra pressen skal rettes til STARs presseenhed.

Find kontaktinformation til STARs presseenhed

 

Sidst opdateret 19. dec 2017