Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Tre nye reformer – samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Kontanthjælpsreformen, erhvervsuddannelsesreformen og beskæftigelsesreformen stiller øgede krav til samarbejdet på tværs af uddannelses- og beskæftigelsessystemet. En ny pjece skal give jobcentre, a-kasser, erhvervsskoler og vejledere mere viden om, hvordan reformerne spiller sammen.

Når jobcentrene, a-kasserne, Ungdommens Uddannelsesvejledning og erhvervsskolerne skal omsætte kontanthjælpsreformen, beskæftigelsesreformen og erhvervsuddannelsesreformens initiativer til praksis, kræver det, at medarbejderne i langt højere grad arbejder sammen på tværs af institutionerne.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i samarbejde med Undervisningsministeriet (UVM) udarbejdet en pjece, som skal øge kendskabet til de enkelte reformer blandt sagsbehandlere, vejledere, ungeenheder i kommunerne og medarbejdere på erhvervsskolerne. Pjecen viser sammenhængen mellem reformerne og giver gode råd til, hvordan samarbejdet mellem aktørerne i beskæftigelses- og uddannelsessystemet kan foregå.

I pjecen præsenteres en række tænkte eksempler på unge og voksne, som skal i gang med en uddannelse, og hvordan forskellige baggrunde, joberfaringer, udfordringer og potentialer har betydning for, hvilket uddannelsestilbud der er det rette for den enkelte.

Tre nye reformer – samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 (pdf) (nyt vindue)