Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Anvendelse af aftaler efter sygedagpengelovens §56

Udarbejdet af Discus og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Undersøgelsen afdækker hvordan kommunerne anvender § 56-aftaler, herunder hvordan kommunerne benytter § 56-aftaler i deres fastholdelsesindsats.

Formålet med en § 56-aftale er at fastholde lønmodtagere i beskæftigelse på trods af øget sygdomsrisiko som følge af en kronisk eller langvarig lidelse. En § 56-aftale giver arbejdsgiveren mulighed for at få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderens sygefravær er omfattet af aftalen.

Rapport: Anvendelse af aftaler efter sygedagpengelovens § 56 (pdf) (nyt vindue)