Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Evaluering af projekt Jobrettet samtale og praksisark

Udarbejdet af Rambøll

Slutevaluering afrapporterer erfaringerne fra projekt jobrettet samtale og baserer sig på casebesøg i 11 af projektkommunerne samt en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingsledere, projektledere og med-arbejdere, der har deltaget i projektet. Derudover indgår også opgørelser fra STAR vedrørende tilfredshedsmålinger, selvbooking og Joblog.

I praksisarkene er der viden om og redskaber til den jobrettede samtale. 

Læs slutevaluering af projekt jobrettet samtale (pdf) (nyt vindue)

Se praksisarkene (pdf) (nyt vindue)