Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Analyse af flyttemønstre blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet

Udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en opdateret analyse om flyttemønstre blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet, baseret på tal for 1. halvår 2017.

Analysen viser:

  • Kontanthjælpsmodtagere under et flytter ikke mere i 1. halvår sammenlignet med tidligere år.
  • Kontanthjælpsmodtagere berørt af kontanthjælpsloft eller 225-timersregel flytter i mindre grad end den samlede gruppe af kontanthjælpsmodtagere i 1. halvår 2017.
  • Kontanthjælpsmodtagere berørt af kontanthjælpsloft eller 225-timersregel flytter i mindre grad i 1. halvår 2017, end de samme personer gjorde i hhv. 1 halvår 2014,2015 og 2016.

Data for de første 9 måneder efter reformens ikrafttrædelse indikerer således ikke, at der skulle være sket flere flytninger efter kontanthjælpsloftet og 225-timersreglens indførsel. Der kan på baggrund af analysen imidlertid ikke drages konklusioner om årsagen til en flytning – og dermed heller ikke, hvorvidt en flytning skyldes effekter af jobreformen.

Download hele analysen "Flyttemønstre blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet – 1. halvår 2017" (pdf) (nyt vindue)

Analysen er en opdatering af en tidligere analyse af flyttemønstre baseret på tal for 4. kvartal 2016.

Download analyse af ”Flyttemønstre blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet – 4. kvartal 2016” (pdf) (nyt vindue)