Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Evaluering af fire satspuljeprojekter

Udarbejdet af COWI

Evalueringen af fire satspuljeprojekter er nu afsluttet, og resultaterne offentliggøres hermed i den samlede evalueringsrapport.

På baggrund af satspuljeaftalen fra 2016 har COWI i løbet af sommeren 2017 udarbejdet en samlet evaluering af følgende fire satspuljeprojekter:

  • Projekt KLAP III (i regi af Landsforeningen LEV),
  • Jobbanken.nu,
  • Handicapidrættens Videnscenter og
  • Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn (Topvirk).

Evalueringen har bl.a. haft til formål at afdække sammenhængen mellem projekternes indsatser og borgernes progression mod beskæftigelse. Hvert projekt er blevet evalueret selvstændigt, og evalueringen har ikke haft til hensigt at sammenligne de fire projekter. Evalueringen er afsluttet og resultaterne er offentliggjort.

Evaluering af fire satspuljeprojekter (pdf) (nyt vindue)