Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Puljer

STAR administrerer en række statsfinansierede puljer.

Puljerne er målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Formålet med puljerne er at støtte initiativer, der styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse grupper.

Blandt målgrupperne er de svageste kontanthjælpsmodtagere, andre svage ledige med problemer ud over ledighed, personer med handicap og personer med psykiske lidelser.

I menuen til venstre kan du finde de aktuelle puljer.

Hvis du har fået tilsagn om tilskud fra STAR til at gennemføre et projekt, skal du opfylde visse krav til regnskab, statusrapporter mv.

Læs mere om regnskabskrav og udbetaling af tilskud

Læs mere om krav til statusrapporter og evaluering