Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Beskæftigelsesrådet (BER)

Beskæftigelsesrådet (BER) rådgiver beskæftigelsesministeren om større beskæftigelsespolitiske udspil og ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesrådet medvirker i styringen af beskæftigelsesindsatsen gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren om:

  • større beskæftigelsespolitiske udspil, herunder tilrettelæggelse og offentliggørelse af analyser
  • forsøgsaktiviteter, projekter og udviklingsprogrammer
  • beskæftigelsesministerens kontrakt med de regionale beskæftigelsesråd, herunder ministerens udmelding af mål for beskæftigelsesindsatsen
  • opfølgning på beskæftigelsesindsatsen
  • forslag til love og anden regelfastsættelse på det beskæftigelsespolitiske område.

Rådet har 26 medlemmer, en formand samt 25 medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter (DA, LO, FTF, AC og LH), KL og Danske Handicaporganisationer. Rådet afholder otte møder årligt.

Beskæftigelsesrådet afgiver hvert år en beskæftigelsespolitisk redegørelse om udviklingen på arbejdsmarkedet med fokus på resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen.

Mødeplan, medlemsoversigt og forretningsorden

Mødeplan for 2017 - Beskæftigelsesrådet og Beskæftigelsesrådets Forretningsudvalg (pdf) (nyt vindue)

Medlemmer af Beskæftigelsesrådet

Forretningsorden for Beskæftigelsesrådet (pdf) (nyt vindue)

Forretningsorden for Beskæftigelsesrådets Forretningsudvalg (pdf) (nyt vindue)

Kronikker

Kronik af Carsten Koch, 3. januar 2017 (pdf) (nyt vindue)

Kronik af Carsten Koch, 2012 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 21. mar 2017

Kontakt Beskæftigelsesrådets sekretariat

Kristian Bak, specialkonsulent
kba@star.dk
tlf. 72 21 76 28

Carina Christiansen, fuldmægtig
cac@star.dk
tlf. 72 21 76 23