Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Beskæftigelsesrådet (BER)

Beskæftigelsesrådet (BER) rådgiver beskæftigelsesministeren om større beskæftigelsespolitiske udspil og ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesrådet medvirker i styringen af beskæftigelsesindsatsen gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren om:

  • større beskæftigelsespolitiske udspil, herunder tilrettelæggelse og offentliggørelse af analyser
  • forsøgsaktiviteter, projekter og udviklingsprogrammer
  • beskæftigelsesministerens kontrakt med de regionale beskæftigelsesråd, herunder ministerens udmelding af mål for beskæftigelsesindsatsen
  • opfølgning på beskæftigelsesindsatsen
  • forslag til love og anden regelfastsættelse på det beskæftigelsespolitiske område.

Rådet består af 1 formand og 26 andre medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter (DA, LO, FTF, AC og LH), KL og Danske Handicaporganisationer. Rådet afholder seks møder årligt.

Beskæftigelsesrådet afgiver hvert år en beskæftigelsespolitisk redegørelse om udviklingen på arbejdsmarkedet med fokus på resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen.

En oversigt over medlemmer af Beskæftigelsesråd kan ses på undersiden.

Forretningsordenen for BER og BER-FU ses også på undersiden.

Mødeplan

Mødeplan for 2018 - Beskæftigelsesrådet og Beskæftigelsesrådets Forretningsudvalg (pdf) (nyt vindue) 

Presse

Beskæftigelsesrådets forslag til bekæmpelse af mangel på kvalificeret arbejdskraft 4. oktober 2017 (nyt vindue) 

Kronik af Carsten Koch, 3. januar 2017 (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret 8. jan 2018

Beskæftigelsesrådet

Beskæftigelsesrådets logo

Kontakt Beskæftigelsesrådets sekretariat

Kristian Bak, specialkonsulent
kba@star.dk
tlf. 72 21 76 28

Carina Christiansen, fuldmægtig
cac@star.dk
tlf. 72 21 76 23