Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Implementeringsrådet

Implementeringsrådet rådgiver regeringen i arbejdet med at sikre, at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

Implementeringsrådet består af 11 medlemmer fra en række erhvervs-, forbruger- og arbejdstagerorganisationer samt tre sagkyndige med særlig ekspertise inden for EU-systemet og implementering af EU-regulering. Formanden for rådet, Paul Mollerup, har gennem en årrække arbejdet for forenkling og reduktion af administrative byrder for erhvervslivet, bl.a. som medlem af Virksomhedsforum for enklere regler og i Stoiber-udvalget under EU-Kommissionen.

Implementeringsrådet rådgiver regeringen i arbejdet med at sikre, at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande. For det første peger rådet på kommende EU-regler, hvor der er behov for en tidlig varetagelse af danske interesser i Bruxelles. For det andet kommer rådet med anbefalinger til effektiv implementering, når fx nye EU-direktiver skal skrives ind i dansk lov. Endelig opfordrer rådet regeringen til at gennemføre nabotjek på udvalgte områder. I et nabotjek undersøger man, om EU-regler er implementeret mere erhvervsvenligt i andre EU-lande, som kan inspirere til bedre måder at udmønte reglerne på i Danmark.  Implementeringsrådets anbefalinger drøftes efterfølgende af ministrene i regeringens Implementeringsudvalg.

Implementeringsrådet blev nedsat af regeringen i december 2015 og afholder fire møder årligt.

Sidst opdateret 7. mar 2017

Implementeringsrådets logo

Kontakt Implementeringsrådet

Sekretariatsbetjening af Implementeringsrådet varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: implementeringsraadet@star.dk

Pressehenvendelser vedr. Implementeringsrådet rettes til formand, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.