Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Implementeringsrådet

Implementeringsrådet rådgiver regeringen i arbejdet med at sikre, at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

Implementeringsrådet består af 11 medlemmer fra en række erhvervs-, forbruger- og arbejdstagerorganisationer samt tre sagkyndige med særlig ekspertise inden for EU-systemet og implementering af EU-regulering. Formanden for rådet, Paul Mollerup, har gennem en årrække arbejdet for forenkling og reduktion af administrative byrder for erhvervslivet, bl.a. som medlem af Virksomhedsforum for enklere regler og i Stoiber-udvalget under EU-Kommissionen.

Implementeringsrådet rådgiver regeringen i arbejdet med at sikre, at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande. For det første peger rådet på kommende EU-regler, hvor der er behov for en tidlig varetagelse af danske interesser i Bruxelles. For det andet kommer rådet med anbefalinger til effektiv implementering, når fx nye EU-direktiver skal skrives ind i dansk lov. Endelig opfordrer rådet regeringen til at gennemføre nabotjek på udvalgte områder. I et nabotjek undersøger man, om EU-regler er implementeret mere erhvervsvenligt i andre EU-lande, som kan inspirere til bedre måder at udmønte reglerne på i Danmark.  Implementeringsrådets anbefalinger drøftes efterfølgende af ministrene i regeringens Implementeringsudvalg.

Implementeringsrådet blev nedsat af regeringen i december 2015 og afholder fire møder årligt.

Du kan nedenfor se oversigter over rådets anbefalinger og svarene fra Implementeringsudvalget for hver af de tre indsatser.

Oversigt over anbefalinger tidlig interessevaretagelse (nyt vindue) (pdf)

Oversigt over anbefalinger implementering af ny EU-regulering (nyt vindue) (pdf)

Oversigt over anbefalinger nabotjek (nyt vindue) (pdf)

 

Arbejdet i Implementeringsrådet og Implementeringsudvalget er en del af regeringens indsats for at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Du kan via linket nedenfor læse mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside om indsatsen, herunder om Virksomhedsforum for enklere regler og erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af ny regulering. Samlet skal initiativerne bidrage til at nå regeringens mål om at reducere byrderne for erhvervslivet med 4 mia. kr. frem mod 2020.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside fremgår regeringens initiativer for at gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark (nyt vindue)

Sidst opdateret 3. jan 2018