Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Implementeringsrådets anbefalinger til implementering af ny-EU-regulering

Implementeringsrådet giver anbefalinger til regeringen om, hvordan nye EU-retsakter implementeres på bedst mulig vis med færrest byrder for danske virksomheder.

Formålet med indsatsen for implementering af ny EU-regulering er, at Implementeringsrådet kan drøfte ministeriernes planer for implementering af nye EU-regler og give anbefalinger til, hvordan implementeringen kan gennemføres uden at pålægge danske virksomheder flere byrder end virksomhederne i andre EU-lande.

Implementeringsrådets anbefalinger til implementering af ny regulering kan eksempelvis vedrøre:

  • Hvordan retsakten kan implementeres på mindst mulig byrdefuld vis for erhvervslivet, herunder hvilke dele af retsakten eller hvilke artikler, Implementeringsrådet vurderer som potentielt særligt byrdefulde for erhvervslivet.
  • Hvordan retsakten kan implementeres i forhold til eksisterende regler for at sikre det bedst mulige samspil imellem de nye regler og allerede eksisterende regler.
  • Eventuelle uklarheder i retsakten af betydning for implementeringen, som ønskes afklaret i implementeringsprocessen.
  • Hvordan ministerierne efter Implementeringsrådets opfattelse mest hensigtsmæssigt efterlever de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering herunder fx hvilke lande, det kan være relevant at sammenligne dansk implementering med, eller eksempler på mulige alternativer til regulering.
  • Forløbet for implementeringsprocessen

Implementeringsrådets anbefalinger til implementering af nye EU-regler tager ofte udgangspunkt i ministeriernes implementeringsplaner. Ministerierne sender implementeringsplanerne for nye erhvervsrettede EU-retsakter til Implementeringsrådet senest 4 uger efter offentliggørelse i EU-Tidende. Se skabelonen for implementeringsplanerne nedenfor:

Skabelon for implementeringsplaner (pdf) (nyt vindue)

Få overblik over processen for Implementeringsrådets anbefalinger til implementering af ny EU-regulering ved at klikke på nedenstående link:

Se proces for anbefalinger til implementering af ny EU-regulering (pdf) (ny vindue)

Nedenfor kan du se rådets anbefalinger til ministerierne til implementering af ny EU-regulering fra de afholdte møder.  Ønsker du at se den fulde mødepakke fra et møde, kan du gå til mødeoversigten.

Se Implementeringsrådets mødeoversigt

Anbefalinger til implementering af ny EU-regulering

Anbefalinger fra møde d. 13. maj 2016 (pdf) (nyt vindue)

Anbefalinger fra møde d. 29. september 2016 (pdf) (nyt vindue)

Anbefalinger fra møde d. 14 marts 2017 (pdf) (nyt vindue)

Anbefalinger fra møde d. 6. juni 2017 (pdf) (nyt vindue)

Anbefalinger fra møde d. 27. september 2017 (pdf) (nyt vindue)

Anbefalinger fra møde d. 6 december 2017 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 3. jan 2018