Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Implementeringsrådets samspil med regeringens EU-Implementeringsudvalg

Implementeringsudvalg drøfter og tager stilling til Implementeringsrådets anbefalinger

Ministrene i regeringens Implementeringsudvalg drøfter og tager stilling til Implementeringsrådets anbefalinger. Udvalget er ledet af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og drøfter sager om implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning.

Udvalget har følgende faste medlemmer: Beskæftigelsesministeren (formand), udenrigsministeren, justitsministeren, erhvervsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren, skatteministeren, miljø- og fødevareministeren samt transport- og bygnings- og boligministeren.

Regeringen har udarbejdet fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering i Danmark, som har til formål at sikre, at ny EU-regulering ikke overimplementeres. 

De fem principper er:

  1. Den nationale regulering bør som udgangspunkt ikke gå videre end minimumskravene i EU-reguleringen.
  2. Danske virksomheder bør ikke stilles dårligere i den internationale konkurrence, hvorfor implementeringen ikke bør være mere byrdefuld end den forventede implementering i sammenlignelige EU-lande.
  3. Fleksibilitet og undtagelsesmuligheder i EU-reguleringen bør udnyttes.
  4. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, bør EU-regulering implementeres gennem alternativer til regulering.
  5. Byrdefuld EU-regulering bør træde i kraft senest muligt og under hensyntagen til de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Du kan læse mere om Implementeringsudvalget og regeringens fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering via linket til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside nedenfor.

Regeringens Implementeringsudvalg og de 5 principper på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Implementeringsudvalget sender løbende svar på Implementeringsrådets anbefalinger. Du kan læse svarene nedenfor.

Svar fra IU med anbefalinger fra 7. møde december 2017 (pdf) (nyt vindue)

Brev fra IU med tilbagemeldinger om evaluering den 21. november 2017 (pdf) (nyt vindue)

Brev til Paul Mollerup den 6. oktober 2017 med tilbagemeldinger på nabotjek (pdf) (nyt vindue)

Nabotjek Miljøblomsten - referat fra EU møde om tryksager (pdf) (nyt vindue)

Brev til Paul Mollerup den 11. september 2017 med tilbagemeldinger på nabotjek (pdf) (nyt vindue)

Notat om nabotjek af kemiregler på arbejdsmiljøområdet (pdf) (nyt vindue)

Deloitte nabotjek kemi (pdf) (nyt vindue)

Svar fra IU på anbefalinger om nabotjek fra 4. møde og opfølgning på nabotjek af energieftersyn (pdf) (nyt vindue)

Svar fra IU på anbefalinger om tidlig interessevaretagelse fra 4. møde (pdf) (nyt vindue)

Svar fra IU på alle anbefalinger fra 3. møde (pdf) (nyt vindue)

Brev som opfølgning på Pauls deltagelse på IU møde (pdf) (nyt vindue)

Oversigt med byrdefulde retsakter 2001-2011 fra medlemmer af IR (pdf) (nyt vindue)

Evaluering af Implementeringsrådets arbejde juni 2017 (pdf) (nyt vindue)

Svar fra IU på anbefalinger om nabotjek fra 5. og 6. møde og opfølgning på diverse nabotjek (pdf)(nyt vindue)

Notat vedrørende nabotjek på MSB-området (pdf)(nyt vindue)

Sidst opdateret 11. dec 2017