Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Tilsyn og kontrol

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvar for at udføre forskellige typer af tilsyn og kontrol

Tilsyn med a-kassernes administration

Styrelsen fører tilsyn med a-kasserne. Tilsynet kan ske ved vejledning af a-kasserne om administration af reglerne, ved tværgående undersøgelser og analyser af a-kassernes administration og ved tilsyn i a-kasserne.

Se liste over alle a-kasser

Hovedformålet med styrelsens tilsyn er at sikre, at a-kasserne administrerer korrekt, og at de forebygger og standser fejludbetalinger. Det er samtidig styrelsens opgave at medvirke til, at a-kasserne har en høj kvalitet i deres administration, og at der sker en fortsat udvikling og effektivisering af administrationen.

Tilsynet omfatter administrationstilsyn, regnskabstilsyn, rådighedstilsyn og indkomstregistret.

Læs mere om administrationstilsyn

Læs mere om regnskabstilsyn

Læs mere om rådighedstilsyn

Læs mere om indkomstregistret

Kontrol af medlemmer af a-kasser

Styrelsen fører forskellige former for kontrol med, om a-kassernes medlemmer har ret til de ydelser, der udbetales fra a-kassen, og om medlemmerne har givet rigtige oplysninger til a-kassen.

Det sker fx i forbindelse med anmeldelser, skatteregisterundersøgelser og registersamkøring.

Læs mere om anmeldelser

Læs mere om skatteregisterundersøgelser

Læs mere om registersamkøring

Tilsyn med kommunerne

Styrelsen fører tilsyn med kvaliteten af kommunernes arbejde med at sikre, at kontanthjælpsmodtagere er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Formålet med tilsynet er at sikre, at kommunerne følger de gældende love og regler, og at borgere, der får udbetalt ydelser, reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Tilsynet sker gennem kommunalt rådighedstilsyn, gennemgang af kommunale revisionsberetninger samt validering af atypisk sygefravær (VAS).

Læs mere om kommunalt rådighedstilsyn

Læs mere om gennemgang af kommunale revisionsberetninger

Læs mere om validering af atypisk sygefravær (VAS)

Sidst opdateret 9. jun 2017