Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedspladsens Videnbank (ARVID)

ARVID er en samling vejledende udtalelser og konkrete afgørelser i klagesager om arbejdsløshedsforsikringen og efterløn.

ARVID indeholder en samling afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete klagesager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn.

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp. Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Gå til ARVID (nyt vindue)

Abonner på ARVID-Nyt (nyt vindue)

Sidst opdateret 21. feb 2017

Kontakt

STAR Brønderslev

star@star.dk