Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love og regler om tilsyn og kontrol

Her kan du finde links til de relevante love og regler om tilsyn og kontrol.

Tilsyn med kommuner

Lov om aktiv socialpolitik: LBK nr. 468 af 20/05/2016

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: LBK nr 1342 af 21/11/2016

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven): LBK nr 1345 af 23/11/2016

Bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed: BEK nr 1404 af 13/12/2006

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder: BEK nr 1617 af 15/12/2016

Vejledning om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed: VEJ nr 118 af 13/12/2006

Tilsyn med a-kasser

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.: LBK nr 784 af 21/06/2017

Bekendtgørelse om klage over a-kassernes afgørelser: BEK nr 471 af 25/05/2016

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen: BEK nr 1644 af 27/12/2013

Bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser: BEK nr 71 af 13/01/2017

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser: VEJ nr 9029 af 13/01/2017

Bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse: BEK nr 987 af 29/06/2016

Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse: VEJ nr 9684 af 29/06/2016

Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.: BEK nr 982 af 29/06/2016

Vejledning om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.: VEJ nr 9683 af 29/06/2016

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser: BEK nr 1260 af 28/10/2016 

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser: BEK nr 988 af 29/06/2016

Vejledning om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser: VEJ nr 9687 af 29/06/2016

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld: BEK nr 995 af 29/06/2016 

Vejledning om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld: VEJ nr 9685 af 19/06/2016

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration: BEK nr 983 af 29/06/2016

Bekendtgørelse om renter af efterbetaling af dagpenge m.v.: BEK nr 1412 af 15/12/2014

Vejledning om renter af efterbetaling af dagpenge m.v.: VEJ nr 10382 af 15/12/2014

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt oveflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring: BEK nr 992 af 29/06/2016

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration: BEK nr 986 af 29/06/2016

Vejledning til bekendtgørelse om  krav til a-kassernes kontrol og administration: VEJ nr 9688 af 29/06/2016

Bekendtgørelse om elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne: BEK nr 1270 af 22/12/2003

Vejledning til bekendtgørelse om elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne: VEJ nr 170 af 22/12/2003

Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne: BEK nr 678 af 09/10/1991

Vejledning til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 678 af 9. oktober 1991 om videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne: VEJ nr 176 af 11/10/1991

Vejledning om vilkår for godkendelse af et administrationsfællesskab mellem to eller flere arbejdsløshedskasser: VEJ nr 61 af 30/06/2010

Bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte arbejdsløshedskasser: BEK nr 407 af 21/05/2001

Vejledning om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld: VEJ nr 9685 af 29/06/2016

Vejledning om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte arbejdsløshedskasser: VEJ nr 9 af 22/01/2001

Vejledning om klage over a-kassernes afgørelser: VEJ nr 9448 af 25/05/2016 

Sidst opdateret 31. okt 2017

Kontakt

Tilsyn og Kontrol

star@star.dk

Om love (LOV)

Love vedtages af Folketinget og indeholder formålsbeskrivelse og de helt grundlæggende bestemmelser inden for området.

Om lovbekendtgørelser (LBK)

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af den gældende lov og samtlige ændringslove, der er kommet til sidenhen. Det er en praktisk foranstaltning, der letter det daglige arbejde og skaber overblik, da man ikke behøver at sammenholde loven med de senere ændringslove.

Om bekendtgørelser (BEK)

Bekendtgørelser er administrativt udstedte forskrifter, hvor man udstikker de mere detaljerede, praktiske retningslinjer, således at de stemmer overens med lovens intentioner. Borgerne har pligt til at kende bekendtgørelsernes indhold.

Om vejledninger (VEJ)

Vejledninger er underordnede administrative forskrifter, der er et redskab for de offentligt ansatte til fortolkning af en hel lov eller bekendtgørelse.